Emergency
Journal

Subscribe to daily updates

A New Hope – Government Emergency Ordinance for granting financial aid from external non-refundable sources published in the Official Gazette

Government Emergency Ordinance 130/2020 was published in the Official Gazette no. 705 from 6 August (the GMO) with the aim to regulate the provision of financial aid to the players most affected by the Covid-19 crisis, namely authorised individuals (Romanian persoane fizice autorizate) and SMEs, all within the frame provided by the general EU legislation regulating state aid.

The non-refundable financial aid may be granted in three forms:

i. Micro-grants up of EUR 2,000, to be provided to authorised individuals and NGOs

The beneficiaries should be active in certain economic fields such as printing, editing, cinema, editing, jewelry production, so on and so forth, laid down in Annex 1 to the GMO

ii. Grants for working capital to be provided to certain SMEs

For SMEs with a turnover between EUR 5,000 and EUR 13,500 in 2019, the grant will be a lump sum of EUR 2,000.

For SMEs with a turnover between EUR 13,500 and EUR 1 million, the grant will be of 15% of the turnover but not more than EUR 150,000.

iii. Investment grants for SMEs

Such grants are provided to SMEs for extending their existing production capacities/service facilities, building new capacities or rehabilitation/modernisation of existing capacities. The amount is between EUR 50,000 and EUR 200,000, depending of financing needs as stemming from the projects submitted. The economic realms in which the beneficiaries are active are, inter alia food industry, automotive, energy, construction, transport, hospitality, so on and so forth.

RTPR team is keen to provide further information on any of these topics, upon request.

*This ePublication is provided by Radu Taracila Padurari Retevoescu SCA and is for information purposes only. It does not constitute legal advice or an offer for legal services. The distribution of this document does not create an attorney−client relationship. If you require advice on any of the matters raised in this document, please call your usual contact at Radu Taracila Padurari Retevoescu SCA at +40 31 405 7777.

O nouă speranță – Ordonanța de Urgență a Guvernului privind unele măsuri privind acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile a fost publicată în Monitorul Oficial

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 130/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 705 din 6 August (OUG 130/2020) cu scopul de a reglementa cadrul general pentru sprijinirea celor mai afectați de criza Covid-19, anume persoanele fizice autorizate și întreprinderile mici și mijlocii (IMM), în linie cu cadrul general al legislației europene ce reglementează ajutorul de stat.

Sprijinul financiar nerambursabil poate fi acordat în trei modalități:

i. Microgranturi în valoare de EUR 2.000, ce urmează a fi acordate persoanelor fizice autorizate și ONG-urilor

Activitatea beneficiarilor trebuie să se încadreze în anumite categorii – tipărire, activități de editare, activități de producție cinematografică, fabricarea bijuteriilor și alte activități enumerate limitativ în cuprinsul Anexei nr. 1 din OUG 130/2020.

ii. Granturi pentru capitalul de lucru acordate IMM-urilor

Pentru IMM-urile cu o cifră de afaceri între EUR 5.000 și EUR 13.500 în anul 2019, valoarea grantului este de EUR 2.000. 

Pentru IMM-urile cu o cifră de afaceri între EUR 13.500 și EUR 1 milion, valoarea grantului este de 15% din valoarea cifrei de afaceri, dar nu mai mult de EUR 150.000.

iii. Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor

Aceste granturi sunt acordate IMM-urilor pentru extinderea capacităților de producție existente, extinderea capacităților de prestări servicii, realizarea de unități noi de producție, precum și pentru reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente. Granturile au o valoare cuprinsă între EUR 50.000 și EUR 200.000, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse. Printre domeniile de activitate pe care acest sprijin le vizează se numără industria alimentară, industria auto, energie, construcțiile, transportul sau turismul.

Echipa RTPR poate furniza, la cerere, mai multe informații în legătură cu subiectele de mai sus.

 

*Această ePublicație este furnizată de Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA în scop exclusiv de informare și nu reprezintă asistență juridică sau o ofertă pentru acordarea de asistență juridică. Distribuirea acestui document nu dă naștere unei relații avocat-client. În cazul în care doriți să solicitați asistență juridică cu privire la oricare dintre aspectele analizate în acest document, vă rugăm să vă adresați persoanei obișnuite de contact în cadrul Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA la +40 31 405 7777.