RTPR Emergency
Journal

Subscribe to daily updates

O nouă speranță – Ordonanța de Urgență a Guvernului privind unele măsuri privind acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile

O nouă speranță – Ordonanța de Urgență a Guvernului privind unele măsuri privind acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile a fost publicată în Monitorul Oficial

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 130/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 705 din 6 August (OUG 130/2020) cu scopul de a reglementa cadrul general pentru sprijinirea celor mai afectați de criza Covid-19, anume persoanele fizice autorizate și întreprinderile mici și mijlocii (IMM), în linie cu cadrul general al legislației europene ce reglementează ajutorul de stat.

Sprijinul financiar nerambursabil poate fi acordat în trei modalități:

i. Microgranturi în valoare de EUR 2.000, ce urmează a fi acordate persoanelor fizice autorizate și ONG-urilor

Activitatea beneficiarilor trebuie să se încadreze în anumite categorii – tipărire, activități de editare, activități de producție cinematografică, fabricarea bijuteriilor și alte activități enumerate limitativ în cuprinsul Anexei nr. 1 din OUG 130/2020.

ii. Granturi pentru capitalul de lucru acordate IMM-urilor

Pentru IMM-urile cu o cifră de afaceri între EUR 5.000 și EUR 13.500 în anul 2019, valoarea grantului este de EUR 2.000.

Pentru IMM-urile cu o cifră de afaceri între EUR 13.500 și EUR 1 milion, valoarea grantului este de 15% din valoarea cifrei de afaceri, dar nu mai mult de EUR 150.000.

iii. Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor

Aceste granturi sunt acordate IMM-urilor pentru extinderea capacităților de producție existente, extinderea capacităților de prestări servicii, realizarea de unități noi de producție, precum și pentru reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente. Granturile au o valoare cuprinsă între EUR 50.000 și EUR 200.000, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse. Printre domeniile de activitate pe care acest sprijin le vizează se numără industria alimentară, industria auto, energie, construcțiile, transportul sau turismul.

Echipa RTPR poate furniza, la cerere, mai multe informații în legătură cu subiectele de mai sus.

*Această ePublicație este furnizată de Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA în scop exclusiv de informare și nu reprezintă asistență juridică sau o ofertă pentru acordarea de asistență juridică. Distribuirea acestui document nu dă naștere unei relații avocat-client. În cazul în care doriți să solicitați asistență juridică cu privire la oricare dintre aspectele analizate în acest document, vă rugăm să vă adresați persoanei obișnuite de contact în cadrul Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA la +40 31 405 7777.