Emergency
Journal

Subscribe to daily updates

Certificates for State of Emergency. Scope and Issuance Procedure

Update on Certificates for State of Emergency following the publication of the Minister of Economy, Energy and Business Development’s Order no. 791 dated 24 March 2020

The Minister of Economy, Energy and Business Environment issued the Order no. 791 dated 24 March 2020 (Order no. 791) aiming to implement the issuance of Emergency State Certificates (CSEs) in relation to the current unusual and difficult situation in the Romanian economic environment caused by COVID-19. This note presents an update on our article dated 23 March concerning the CSEs main features.

Eligibility. CSEs can only be issued for companies which are facing: (i) a total or partial shutdown following the public authorities’ decisions, or (ii) a decrease in their revenues of minimum 25% in March 2020, compared with the average revenue obtained in January – February 2020. Moreover, a company can request the issuance of only one CSE.

CSEs scope. According to the Minister of Economy, Energy and Business Environment, the CSE may be used (i) in the companies’ relation with public institutions in order to benefit from specific facilities or support schemes, or (ii) in the companies’ commercial relations.

CSEs issuance procedure. CSEs applications will be sent exclusively through http://prevenire.gov.ro/ platform, in which the applicant will be requested to provide their identification data and an affidavit in which the company declares that its information related to their total or partial shutdown or the decrease of their revenues are true. The platform should be put in place no later than 31 March 2020.

All documents uploaded on the platform must be electronically signed by the company’s legal or designated representative. CSEs will be issued automatically after the application’s validation.

According to the Order no. 791, public authorities can verify the accuracy of the information provided through the uploaded documents after CSEs issuance and apply sanctions if the information does not reflect the reality.

 

23 March 2020

The Romanian Government issued a draft decision aiming to implement the issuance of Emergency State Certificates (CSEs) in relation to the current unusual and difficult situation in the Romanian economic environment caused by COVID-19. This note presents the main features of CSEs.

Eligibility. CSEs can only be issued for companies operating in the following sectors: (i) transport, (ii) tourism, (iii) HoReCa, (iv) events planning, (v) advertising, (vi) private education and its subsequent activities, (vii) clothing, footwear and leather goods manufacturing and (viii) services for the general public. More specific details on the eligibility topic will be provided through a list of eligible NACE codes to be issued by the Minister of Economy, Energy and Business Environment.

CSEs scope. According to the Romanian Government decision’s draft, the Ministry of Economy, Energy and Business Environment, through a designated committee, will issue CSEs to companies which are facing severe difficulties in the course of business. The CSEs may be used:

  • in the companies’ relation with third parties in order to prove their economic difficulties;
  • in order to obtain specific tax facilities established by the central or local tax authorities;
  • in the process of renegotiating certain contracts or in any relationship with companies; or
  • in relation to banking, financial or leasing institutions, or any other public institutions.

CSEs issuance procedure. CSEs applications will be sent through http://prevenire.gov.ro/ platform, in which the applicant will be requested to provide among others (i) the reasons for their CSEs application, (ii) justification of the company’s need and (iii) data relating to financial statements.

Moreover, the economic operator will be requested to upload (i) the certified cashflow records for the month in which the company registered a decrease in revenues compared to the same period of the precedent year and (ii) an affidavit in which the company declares that its difficulties are caused by the occurrence of the state of emergency.

Should the decrease in revenues be of more than 40%, the CSE will be issued within 5 business days. Otherwise, the CSE will be issued within 20 days.

CSEs validity. The CSEs are only valid in the year of their issuance.

 

*This ePublication is provided by Radu Taracila Padurari Retevoescu SCA and is for information purposes only. It does not constitute legal advice or an offer for legal services. The distribution of this document does not create an attorney−client relationship. If you require advice on any of the matters raised in this document, please call your usual contact at Radu Taracila Padurari Retevoescu SCA at +40 31 405 7777.

Certificatele de situație de urgență. Scop și procedura de emitere

Update ca urmare a publicării Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 791 din 24 martie 2020 (Ordinul nr. 791).

Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a emis Ordinul nr. 791 pentru implementarea emiterii Certificatelor de situație de Urgență (CSU) drept consecință a situației neobișnuite și dificile din mediul economic românesc, situație cauzată de virusul COVID-19.

Eligibilitate. Pot beneficia de Certificatele de Situație de Urgență companiile: (i) cărora le-a fost întreruptă total sau parțial activitatea ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente în perioada stării de urgență decretate, sau (ii) care au înregistrat o diminuare a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie – februarie 2020.

Scop. Certificatele emise pot fi utilizate în relațiile cu instituțiile publice pentru obținerea de facilități/ măsuri de sprijin ori în relațiile comerciale, în condițiile legii.

Procedura de emitere. Cererile pentru eliberarea Certificatelor de Stare de Urgență se depun exclusiv în formă electronică prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/. Pe această platformă, solicitantul trebuie să încarce datele de identificare și o declarație pe proprie răspundere prin care atestă că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare. Platforma ar trebui să fie funcțională cel târziu pe 31 martie 2020.

Toate documentele încărcate pe platformă trebuie să fie semnate de reprezentantul legal sau de împuternicitul desemnat în acest sens. Eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării.

De asemenea, conform Ordinului nr. 791, organele abilitate pot, în cadrul acțiunilor de inspecție și control, să verifice inclusiv documentele care au stat la baza emiterii declarației pe propria răspundere de către solicitanți. În cazul în care se constată nereguli, pot fi aplicate sancțiuni în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

23 martie 2020

Guvernul României a publicat un proiect de hotărâre de guvern prin care urmărește implementarea emiterii Certificatelor de Situație de Urgență (CSU), drept consecință a situației neobișnuite și dificile din mediul economic românesc, situație cauzată de virusul COVID-19. Acest material prezintă principalele caracteristici ale Certificatelor de Situație de Urgență.

Eligibilitate. Certificatele de Situație de Urgență pot fi emise doar pentru companiile care activează în următoarele sectoare: (i) transport, (ii) turism, (iii) HoReCa, (iv) organizări de evenimente, (v) publicitate, (vi) învățământ privat și activități adiacente, (vii) industria confecțiilor, încălțămintei și pielăriei și (viii) servicii destinate populației. Pentru claritate, Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri va emite un ordin prin care va stabili o listă de coduri CAEN apte să atragă eligibilitatea companiilor pentru emiterea Certificatelor de Situație de Urgență.

Scop. Conform proiectului de hotărâre, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin comisiile de analiză desemnate, va emite Certificate de Situație de Urgență companiilor a căror activitate este serios afectată de situația actuală. Certificatele de Situație de Urgență pot fi folosite:

  • în relațiile cu terții, atestând faptul că operatorul economic a avut activitatea economică afectată;
  • pentru a beneficia de facilități de natură fiscală, oferite de către instituțiile administrației publice centrale sau locale;
  • pentru renegocierea anumitor contracte, sau în orice relație cu alți operatori economici; sau
  • în relația cu instituțiile financiar-bancare și de leasing sau cu orice alte instituții publice.

Procedura de emitere a Certificatelor de Situație de Urgență. Solicitările de eliberare a Certificatelor de Situație de Urgență vor fi formulate exclusiv prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/. Solicitantului îi vor fi solicitate, printre altele, informații referitoare la (i) motivele solicitării emiterii unui Certificat de Situație de Urgență, (ii) justificarea nevoii companiei și (iii) date referitoare la situațiile financiare.

În plus, solicitantul va fi nevoit să încarce o serie de documente justificative pentru situațiile descrise, dintre care amintim: (i) o balanță contabilă certificată, pe luna în care s-a observat o scădere a încasărilor comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, și (ii) o declarație pe propria răspundere prin care solicitantul își asumă pe deplin că cele declarate, precum și documentele încărcate, sunt veridice, respectiv faptul că scăderea a fost cauzată de apariția situației de urgență.

În situația în care scăderea încasărilor este de cel puțin 40%, Certificatul de Situație de Urgență va fi emis în termen de maximum 5 zile lucrătoare. În situația în care scăderea încasărilor nu este sub pragul de 40%, pe baza unor documente justificative suplimentare, Certificatul de Situație de Urgență poate fi emis în termen de maximum 20 de zile lucrătoare.

Validitatea Certificatelor de Situație de Urgență. Certificatele de Situație de Urgență emise vor fi valabile pe toată durata anului în care acestea au fost acordate.

 

*Această ePublicație este furnizată de Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA în scop exclusiv de informare și nu reprezintă asistență juridică sau o ofertă pentru acordarea de asistență juridică. Distribuirea acestui document nu dă naștere unei relații avocat-client. În cazul în care doriți să solicitați asistență juridică cu privire la oricare dintre aspectele analizate în acest document, vă rugăm să vă adresați persoanei obișnuite de contact în cadrul Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA la +40 31 405 7777.