Victorie istorică pentru RTPR la Curtea de Justiție a Uniunii Europene: baza de calcul a amenzilor pentru încălcări de concurență va trebui să reflecte situația economică reală a societăților sancționate

Echipa de dreptul concurenței a RTPR, compusă din Valentin Berea, Roxana Ionescu, Andrada Rusan, Petruș Partene și Laura Costea, alături de colegul lor Attila Komives (Allen & Overy) contribuie la crearea dreptului european printr-o victorie în materia principiilor de calcul al amenzilor aplicate de către autoritățile de concurență.

Urmare a trimiterii preliminare la solicitarea RTPR, într-un dosar național vizând contestarea unei amenzi aplicate de Consiliul Concurenței unei agenții media, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că proporționalitatea și principiul substance over form vor prevala în calculul amenzilor procentuale aplicate prin raportare la cifra de afaceri.

Care este miza acestei decizii istorice? În privința anumitor societăți comerciale (cum ar fi agenții media, agenții de turism, case de pariuri, case de bilete, societăți care plasează forță de muncă, case de licitații etc.), natura activității desfășurate presupune ca diverse sume să tranziteze în mod provizoriu și operațional conturile societății (e.g., bugete de publicitate, pachete turistice, alte sume refacturate clienților). În funcție de abordarea contabilă aleasă, acest lucru poate însemna că situațiile financiare ale respectivelor societăți vor reflecta și toate aceste sume în cifra de afaceri.

Pe acest fundal, Curtea a decis că este contrară dreptului european abordarea formalistă, prin care la aplicarea amenzii (care în materia încălcărilor de dreptul concurenței se calculează ca procent din cifra de afaceri a întreprinderii sancționate) autoritatea națională de concurență este ținută de cifra de afaceri pur scriptică a întreprinderii, fără a analiza argumentele societății care demonstrează că cifra de afaceri menționată în bilanțul contabil nu reflectă situația economică reală a întreprinderii.

Decizia contribuie decisiv la clarificarea regulilor în materia calculului amenzilor pentru încălcările de dreptul concurenței și va avea reverberații pe termen lung în situația tuturor întreprinderilor sancționate pentru încălcări de concurență, ale căror cifre de afaceri contabile nu reflectă veniturile lor reale. Aceasta, în condițiile în care jurisprudența Curții este obligatorie și constituie izvor de drept pentru toate Statele Membre.

Aceasta nu este prima victorie pentru RTPR la Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu implicații pe scară largă. În 2020, RTPR a obținut o hotărâre preliminară ce a condus la clarificarea drepturilor investitorilor pe piețele de capital, prin clarificarea termenului de consumator pentru investitorii neprofesioniști ai platformelor din piața de capital.