Politica de Confidențialitate

Politica de Confidențialitate

RTPR (Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA) respectă confidențialitatea dvs. și îi pasă de modul în care sunt tratate datele dvs. personale.

Această politică descrie:

 • ce date personale colectăm;
 • modul în care obținem datele personale;
 • modul în care utilizăm datele personale;
 • pe ce bază folosim datele personale;
 • cât timp păstrăm datele personale;
 • către cine transferăm datele personale;
 • modul în care vă protejăm datele personale; și
 • drepturile dumneavoastră cu privire la datele personale.

Ce date personale colectăm?

Putem colecta datele personale în cadrul activității desfășurate de noi, inclusiv prin utilizarea site-ului nostru web, atunci când ne contactați sau solicitați informații de la noi, atunci când solicitați serviciile noastre juridice sau de altă natură sau ca urmare a relației dvs. cu unul sau mai mulți avocați sau angajați și / sau cu clienții noștri.

Datele personale pe care le prelucrăm includ:

 • Informații de bază, cum ar fi numele dvs., compania pentru care lucrați, titlul sau funcția dvs. și relația dvs. cu o persoană;
 • Informații de contact, cum ar fi adresa dvs. poștală, adresa de e-mail și numărul (numerele) de telefon;
 • Informații financiare, cum ar fi informații legate de plăți;
 • Informații tehnice, cum ar fi informații din vizitele dvs. pe site-ul nostru web sau aplicații sau în legătură cu materialele și comunicările pe care vi le trimitem electronic;
 • Informațiile pe care ni le furnizați pentru a participa la întâlniri și evenimente, inclusiv acces și cerințe alimentare;
 • Identitate și informații de bază furnizate de dvs. sau colectate ca parte a proceselor noastre;
 • Informațiile personale furnizate de noi sau în numele clienților noștri sau generate de noi în cadrul serviciilor noastre, care pot include categorii speciale de date;
 • Orice alte informații referitoare la dvs. pe care ni le puteți furniza.

Cum obținem datele dvs. personale

Colectăm informații de la dvs. ca parte a proceselor noastre, despre dvs. și alte persoane, după cum este necesar, în cursul furnizării de servicii juridice.

Colectăm datele personale în timp ce monitorizăm instrumentele și serviciile noastre tehnologice, inclusiv site-urile noastre web și comunicările prin e-mail trimise către și de la RTPR.

Adunăm informații despre dvs. atunci când ni le furnizați sau interacționați direct cu noi, de exemplu în contactul cu personalul nostru sau înregistrându-vă pe una dintre platformele sau aplicațiile noastre digitale.

Este posibil să colectăm sau să primim informații despre dvs. din alte surse, cum ar fi păstrarea corectă și actualizată a informațiilor de contact pe care le deținem deja pentru dvs. utilizând surse disponibile public.

Cum utilizăm datele dvs. personale

RTPR colectează și prelucrează datele personale despre dvs. în mai multe moduri, inclusiv prin utilizarea de către dvs. a site-ului nostru web și prin furnizarea de servicii. Folosim aceste informații:

 • Pentru furnizarea și îmbunătățirea acestui site web, inclusiv auditarea și monitorizarea utilizării acestuia;
 • Pentru furnizarea și îmbunătățirea serviciilor noastre, inclusiv gestionarea informațiilor personale ale altora în numele clienților noștri;
 • Pentru a furniza informațiile solicitate de dvs.;
 • Pentru a promova serviciile noastre, inclusiv trimiterea de actualizări legislative, publicații și detalii despre evenimente;
 • Pentru a gestiona și administra relația noastră cu dvs. și clienții noștri;
 • Pentru a ne îndeplini obligațiile legale, de reglementare și de gestionare a riscurilor, inclusiv stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale;
 • În scopul recrutării.

Utilizarea site-ului RTPR

O serie de facilități de pe site-ul nostru vă solicită să ne furnizați informații personale. Scopul acestor facilități reiese în momentul în care furnizați informațiile dvs. personale pe care le folosim doar în aceste scopuri.

Folosim cookie-uri pe site-ul nostru. Pentru a afla mai multe despre cookie-urile pe care le folosim și despre cum să le dezactivați, vă rugăm să consultați politica noastră privind cookie-urile.

Marketing și alte e-mailuri. Folosim informații personale pentru a înțelege dacă citiți e-mailurile și alte materiale, cum ar fi publicațiile legale pe care vi le trimitem, faceți click pe linkurile către informațiile pe care le includem în ele și dacă și cum vizitați site-ul nostru web după ce faceți click pe acest link (imediat și la vizitele viitoare). Facem acest lucru utilizând un software care plasează un cookie pe dispozitivul dvs., care urmărește această activitate și o înregistrează pe adresa dvs. de e-mail. Vă rugăm să consultați politica noastră privind cookie-urile pentru mai multe informații despre cookie-uri și despre cum să le gestionați și să le eliminați. Eliminarea acestui cookie nu va afecta experiența dvs. pe site-ul nostru.

Dacă primiți comunicări de marketing de la noi și nu mai doriți să faceți acest lucru, vă puteți dezabona în orice moment trimițând un e-mail la info@rtpr.ro.

Întâlniri, evenimente și seminarii. Vom colecta și prelucra informații personale despre dvs. în legătură cu prezența dvs. la birourile noastre sau la un eveniment sau seminar organizat de RTPR sau de partenerii săi de afaceri. Vom prelucra și vom folosi categorii speciale de informații personale despre cerințele dvs. alimentare sau de acces pentru a satisface nevoile dvs. și pentru a îndeplini orice alte obligații legale sau de reglementare pe care le-am putea avea. Putem partaja informațiile dvs. cu furnizorii de servicii IT și cu alți furnizori de servicii sau cu partenerii de afaceri implicați în organizarea sau găzduirea evenimentului relevant.

Servicii juridice și alte servicii. Colectăm, creăm, păstrăm și folosim informații personale în cursul și în legătură cu serviciile pe care le oferim clienților noștri. Vom prelucra identitatea și informațiile de bază ca parte a proceselor noastre de acceptare, financiare, administrative și de marketing, inclusiv combaterea spălării banilor, verificarea conflictelor, a reputației și financiară. De asemenea, vom prelucra informațiile personale furnizate de către sau în numele clienților noștri în scopul activității pe care o desfășurăm pentru ei. Informațiile pot fi dezvăluite unor terți în măsura în care este rezonabil necesar în legătură cu acel serviciu.

Pe ce temei folosim datele dvs. personale

Folosim datele dvs. personale:

 • Pe baza consimțământului dumneavoastră;
 • Pentru executarea unui contract, cum ar fi furnizarea de servicii juridice sau de altă natură;
 • Pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale;
 • Pentru respectarea obligațiilor legale și de reglementare;
 • În scopuri legitime de afaceri.

Cât timp păstrăm datele dvs. personale

Datele dvs. personale vor fi păstrate în conformitate cu politica noastră de păstrare a datelor, care clasifică toate informațiile deținute de RTPR și specifică perioada de păstrare adecvată pentru fiecare categorie de date. Aceste perioade se bazează pe cerințele legilor aplicabile privind protecția datelor și pe scopul pentru care informațiile sunt colectate și utilizate, ținând seama de cerințele legale și de reglementare pentru păstrarea informațiilor pentru o perioadă minimă, termenele de prescripție pentru exercitarea de acțiuni în justiție, bune practici și scopurile de afaceri ale RTPR.

Către cine transferăm datele personale

Putem partaja datele dvs. personale cu anumiți terți, în conformitate cu acordurile contractuale în vigoare cu aceștia, inclusiv:

 • Consultanții și auditorii noștri profesioniști;
 • Furnizorii cărora le externalizăm anumite servicii de asistență, cum ar fi prelucrarea textelor, traducerea, fotocopierea și revizuirea documentelor;
 • Furnizorii de servicii IT către RTPR;
 • Terțe părți angajate în cursul serviciilor pe care le oferim clienților și cu acordul lor prealabil, cum ar fi furnizorii de servicii tehnologice, cum ar fi camerele de date;
 • Terțe părți implicate în găzduirea sau organizarea de evenimente sau seminarii;

Dacă este necesar sau din motivele prevăzute în această politică, informațiile personale pot fi, de asemenea, partajate cu autoritățile de reglementare, instanțele, tribunalele, agențiile guvernamentale și agențiile de aplicare a legii. Deși este puțin probabil, este posibil să ni se solicite să vă dezvăluim informațiile pentru a respecta cerințele legale sau de reglementare. Vom face eforturi rezonabile pentru a vă informa înainte de a face acest lucru, cu excepția cazului în care suntem restricționați legal de a face acest lucru.

RTPR poate utiliza site-uri de socializare precum Facebook sau LinkedIn. Dacă utilizați aceste servicii, ar trebui să revizuiți politica de confidențialitate a acestora pentru mai multe informații despre modul în care tratează informațiile dvs. personale.

Nu vindem, nu închiriem și nu punem la dispoziția comercială niciunei terțe părți în niciun alt mod informații personale, cu excepția cazului în care avem permisiunea dumneavoastră prealabilă.

Cum vă protejăm datele personale

Folosim o varietate de măsuri tehnice și organizaționale pentru a vă proteja informațiile personale de accesul, utilizarea, divulgarea, modificarea sau distrugerea neautorizată în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor.

În ce țări transferăm datele dvs. personale

Pentru a furniza serviciile noastre, este posibil să fie nevoie să transferăm informațiile dvs. personale către locații din afara jurisdicției în care le furnizați sau în care vizitați acest site web în scopurile stabilite în această politică de confidențialitate. Acest lucru poate implica un transfer al informațiilor dvs. dintr-o locație din Spațiul Economic European („SEE”) în afara SEE sau din afara SEE într-o locație din SEE.

Nivelul de protecție a informațiilor în țările din afara SEE poate fi mai mic decât cel oferit în SEE. În acest caz, vom implementa măsuri adecvate și suficiente pentru a ne asigura că datele dvs. personale rămân protejate și sigure în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor.

Drepturile dvs. cu privire la datele dvs. personale

Regulamentul general privind protecția datelor al Uniunii Europene și alte legi aplicabile privind protecția datelor prevăd anumite drepturi pentru persoanele vizate.

Aveți dreptul să solicitați detalii despre informațiile pe care le deținem despre dvs. și despre modul în care le prelucrăm. De asemenea, este posibil să aveți dreptul, în conformitate cu legea aplicabilă privind protecția datelor, de a le rectifica sau șterge, de a restricționa prelucrarea acestor informații, de a opri transferurile neautorizate ale informațiilor dvs. personale către o terță parte și, în anumite circumstanțe, de a avea informații personale referitoare la dvs. transferate către o altă organizație. De asemenea, este posibil să aveți dreptul de a depune o reclamație în legătură cu prelucrarea de către RTPR a informațiilor dvs. personale la o autoritate de supraveghere locală.

Dacă vă opuneți prelucrării informațiilor dvs. personale sau dacă v-ați acordat consimțământul pentru prelucrare și ulterior alegeți să îl retrageți, vom respecta această alegere în conformitate cu obligațiile noastre legale.

Obiecția dvs. (sau retragerea oricărui consimțământ dat anterior) ar putea însemna că suntem în imposibilitatea de a efectua acțiunile necesare pentru a atinge scopurile stabilite mai sus (a se vedea „Cum utilizăm informațiile dvs. personale”) sau că este posibil să nu puteți utiliza serviciile și produsele oferite de noi. Vă rugăm să rețineți că, chiar și după ce ați ales să vă retrageți consimțământul, este posibil să putem continua să prelucrăm datele dvs. personale în măsura cerută sau permisă în alt mod de lege, în special în legătură cu exercitarea și apărarea drepturilor noastre sau respectarea obligațiilor noastre legale și de reglementare.

Trebuie să ne asigurăm că datele dvs. personale sunt corecte și actualizate. Prin urmare, vă rugăm să ne informați despre orice modificare a datelor dvs. prin e-mail la info@rtpr.ro.

Date de contact

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare sau aveți întrebări sau reclamații cu privire la politica sau practicile noastre de confidențialitate, vă rugăm să contactați:

Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA

Piața Charles de Gaulle nr. 15, Charles de Gaulle Plaza, etajul 5, Sector 1, București, 011857

Email: office@rtpr.ro