Pentru că „toți oamenii sunt creați egali”… discriminarea este din nou un subiect la știri

Codul Muncii a fost modificat recent de Legea 151/2020[1] într-o nouă încercare în lupta contra discriminării angajaților.

Ce este discriminarea?

Noile modificări ale Codului Muncii introduc un concept mai larg decât precedentul și interzic orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, orice discriminare prin asociere, hărţuire sau faptă de victimizare, bazată pe criteriul de rasă, cetăţenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare cu HIV, opţiune politică, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală, apartenenţă la o categorie defavorizată.

Discriminarea rămâne un comportament interzis într-un mediu de lucru.

Cu toate acestea, nu orice excludere, deosebire, restricţie sau preferinţă în privinţa unui anumit loc de muncă constituie discriminare. Excepțiile sunt permise dacă: (i) datorită naturii specifice a activităţii în cauză sau a condiţiilor în care activitatea respectivă este realizată, există anumite cerinţe profesionale esenţiale şi determinante și (ii) scopul este legitim şi cerinţele sunt proporţionale.

Concedierea pentru motive discriminatorii (astfel cum sunt detaliate mai sus) rămâne interzisă de asemenea.

Sancțiuni

Nerespectarea obligațiilor privind prevenirea și eliminarea oricăror comportamente în jurul conceptului de discriminare, inclusiv nerespectarea interdicției de concediere pentru motive discriminatorii, reprezintă contravenție și poate conduce la aplicarea unor amenzi între 1.000 RON și 20.000 RON de către autoritățile de dreptul muncii. Bineînțeles, acest lucru nu exclude dreptul angajatului afectat să solicite remedii în instanță.

[1] Legea nr. 151/2020 pentru modificarea Codului Muncii, publicată în Monitorul Oficial nr. 658 din data de 24 iulie 2020.

 

*Această ePublicație este furnizată de Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA în scop exclusiv de informare și nu reprezintă asistență juridică sau o ofertă pentru acordarea de asistență juridică. Distribuirea acestui document nu dă naștere unei relații avocat-client. În cazul în care doriți să solicitați asistență juridică cu privire la oricare dintre aspectele analizate în acest document, vă rugăm să vă adresați persoanei obișnuite de contact în cadrul Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA la +40 31 405 7777.