Modificări aduse Legii societăților

√     Abrogarea restricțiilor privind societățile unipersonale
√     Simplificarea cerințelor aplicabile spațiilor utilizate ca sediu social

Legea societăților nr. 31/1990 (Legea Societăților) a fost modificată prin Legea nr. 102/2020 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 583 din data de 2 iulie 2020 (Legea Modificatoare). Modificările vor intra în vigoare la data de 5 iulie 2020.

Noile modificări, detaliate mai jos, au scopul de a elimina și simplifica anumite restricții aplicabile societăților române.

  1. Abrogarea restricțiilor privind societățile unipersonale

Cea mai importantă modificare se referă la abrogarea restricțiilor privind societățile unipersonale aplicabile societăților cu răspundere limitată și reglementate de articolul 14 din Legea Societăților.

Potrivit acestor restricții (i) o persoana fizică sau juridică nu putea fi asociat unic decât într-o singură societate română cu răspundere limitată, și, de asemenea, (ii) o societate română cu răspundere limitată nu putea avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată care, la rândul său, era deținută integral de un asociat unic.

  1. Simplificarea cerințelor aplicabile spațiilor utilizate ca sediu social

Legea Modificatoare schimbă condițiile aplicabile spațiilor care vor fi utilizate ca sediu social, după cum urmează:

  • Prevederea anterioară care permitea mai multor societăți să funcționeze în același imobil doar dacă numărul societăților nu depășea numărul de încăperi existente a fost abrogată; și
  • Pentru spațiile situate în clădiri de locuințe, acordul proprietarilor direct afectați (și, după caz, al asociației de proprietari) nu mai este necesar dacă nu se va desfășura activitate în spațiul respectiv; în acest scop, administratorul(ii) va/vor furniza o declarație pe propria răspundere confirmând acest aspect.

 

*Această ePublicație este furnizată de Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA în scop exclusiv de informare și nu reprezintă asistență juridică sau o ofertă pentru acordarea de asistență juridică. Distribuirea acestui document nu dă naștere unei relații avocat-client. În cazul în care doriți să solicitați asistență juridică cu privire la oricare dintre aspectele analizate în acest document, vă rugăm să vă adresați persoanei obișnuite de contact în cadrul Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA la +40 31 405 7777.