Suspendarea plății ratelor la credite și leasinguri pentru producătorii agricoli: va funcționa?

Începând cu 29 ianuarie 2024, a intrat în vigoare Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 4 din 25 ianuarie 2024 (OUG 4/2024) prin care Guvernul a urmărit introducerea unor măsuri de sprijin pentru debitorii români, producători agricoli, care întâmpină dificultăți financiare din cauza efectelor fenomenului de secetă pedologică din anul 2023 și agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.

Cine poate solicita suspendarea? OUG 4/2024 se aplică producătorilor agricoli (debitori) persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale[1], precum și producătorilor agricoli persoane juridice, astfel cum sunt indicați în ordonanță[2], afectați în mod direct sau indirect de seceta pedologică din anul 2023, precum și în contextul crizei geopolitice anterior descrise.

Obiectul solicitării? Debitorii pot solicita suspendarea plăților către creditorii instituții de credit sau instituții financiare nebancare (inclusiv sucursalele instituțiilor de credit sau instituțiilor financiare nebancare străine care desfășoară activitate pe teritoriul României) din contractele de credit și/sau leasing încheiate cu aceștia. Plățile vizate pot reprezenta rate de capital, dobânzi și/sau comisioane datorate în anul 2023, perioada suspendării urmând a fi indicată de debitor, dar neputând fi mai mică de o lună și nici să depășească 31 decembrie 2024. Contractele de credit și/sau leasing încheiate cu alți creditori (e.g. instituții financiare internaționale, instituții de credit care prestează în temeiul libertății de prestare a serviciilor, societăți nereglementate) nu sunt incluse în domeniul de aplicare al OUG 4/2024.

Solicitările privind suspendarea plății ratelor trebuie făcute în termen de cel mult 60 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a OUG 4/2024 (i.e. 29 ianuarie 2024).

Condiții preliminare solicitare:

Debitorul poate beneficia de suspendarea plății ratelor numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

  • contractul de credit sau cel de leasing a fost acordat până la data de 29 ianuarie 2024;
  • creditul nu a ajuns la maturitate sau creditorul nu a declarat scadența anticipată anterior datei de 29 ianuarie 2024; și
  • creditul a fost obținut pentru activități din agricultură și industrie alimentară.

Solicitarea trebuie însoțită de o declarație pe proprie răspundere din partea debitorului și documentele justificative solicitate de creditor din care să rezulte că veniturile debitorului au fost afectate pe fondul celor două situații extreme anterior descrise. OUG 4/2024 nu prevede însă, în mod expres, ce tip de documente poate solicita creditorul pentru a obține informațiile necesare în procesul decizional intern, această lacună legislativă lăsând loc de interpretări diverse și putând da naștere unor practici neunitare, îngreunând astfel procedura pentru toate părțile implicate.

De asemenea, se menționează că debitorii pot beneficia de această măsură doar dacă au purtat anterior negocieri cu creditorii, care au eșuat ori s-au prelungit pentru o perioadă nerezonabilă de timp. Și în această situație legiuitorul a omis să ofere informații cheie pentru interpretarea acestei condiții  precum: modalitățile de probă a existenței negocierilor, forma în care acestea ar fi trebuit să se poarte pentru a constitui un criteriu valid sau ce se înțelege prin perioadă nerezonabilă în sensul OUG 4/2024.

Suspendarea plății ratelor este obligatorie pentru creditor? NU

Prevederile OUG 4/2024 pot induce aparența că suspendarea are loc la simpla cerere a debitorului, dacă creanțele care fac obiectul solicitării respectă condițiile prevăzute de OUG 4/2024. Cu toate acestea, acordarea suspendării rămâne la libera alegere a creditorului, care are un termen de 30 de zile calendaristice pentru a analiza solicitarea debitorului. Creditorul poate fie să aprobe, fie să respingă o astfel de solicitare, neavând însă posibilitatea de a propune o altă perioadă de suspendare decât cea solicitată de debitor, așa cum pare a reieși din redactarea textului. OUG 4/2024 induce o presiune suplimentară pentru creditori, obligându-i ca în același termen de 30 de zile calendaristice de la solicitare să pună la dispoziția debitorului și documentația de credit reflectând modificările contractuale care implementează suspendarea, în cazul aprobării solicitării debitorului. Din acest motiv, creditorii ar putea fi mai degrabă înclinați să refuze solicitările de suspendare în baza OUG 4/2024 și să continue discuțiile de negociere în afara acestui cadru legislativ, ordonanța fiind lacunară în privința motivelor de refuz pe care le pot invoca creditorii.

Există vreo implicație financiară în cazul în care este suspendată plata ratelor? DA

Dobânda continuă să curgă pe durata suspendării pentru sumele a căror plată este amânată. Dobânda astfel acumulată se capitalizează la finalul perioadei de suspendare, adăugându-se la soldul creditului și producând dobânzi. Capitalul astfel majorat se va plăti eșalonat, așa cum s-a agreat cu creditorul, până la noua dată de maturitate a creditului.

Ce urmează? OUG 4/2024 nu reușește să creeze un cadru legislativ clar pentru stabilirea unor mecanisme concrete de sprijin pentru producătorii agricoli. Rămâne de văzut dacă acest lucru va fi remediat prin emiterea unor norme de aplicare sau dacă OUG 4/2024 va suferi o revizuire din partea Guvernului sau Parlamentului României, ținând cont de cum aceste solicitări vor fi analizate în viitor. Pentru moment, în practică, producătorii agricoli vor fi nevoiți să continue negocierile cu finanțatorii și să găsească de la caz la caz cea mai bună variantă pentru a obține efectele declarate prin OUG 4/2024.

 

[1] Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale sunt cele ce funcționează potrivit Ordonanței de urgență nr. 44 din 16 aprilie 2008.

[2] Întreprinderi mici și mijlocii, societățile agricole, societățile reglementate de Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 a societăților, grupurile si organizațiile de producători, cooperativele agricole organizate, organismele/organizațiile de testare a soiurilor, de cercetare, respectiv universitățile, instututele și stațiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, așa cum sunt fiecare dintre aceste forme de organizare reglementate în legislația specială.

 

*Această ePublicație este furnizată de Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA în scop exclusiv de informare și nu reprezintă asistență juridică sau o ofertă pentru acordarea de asistență juridică. Distribuirea acestui document nu dă naștere unei relații avocat-client. În cazul în care doriți să solicitați asistență juridică cu privire la oricare dintre aspectele analizate în acest document, vă rugăm să vă adresați persoanei obișnuite de contact în cadrul Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA la +40 31 405 7777.