Reglementarea activităților casnice. O nouă categorie de beneficii pentru salariați

√     Activitățile casnice pot fi desfășurate și fără contract individual de muncă scris dacă sunt remunerate cu tichete de activități casnice
√     Impozitare mai redusă – 17,5% față de aproximativ 42% anterior
√     Prestatorul casnic devine asigurat în cadrul sistemelor de pensii și de sănătate
√     Angajatorii pot acorda salariaților tichete pentru activități casnice ca bonusuri

Legea nr. 111/2022 (Legea) privind reglementarea activității prestatorului casnic a fost publicată recent în Monitorul Oficial și stabilește cadrul legal pentru desfășurarea activităților casnice remunerate. Legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2024.

Conform Legii, o „activitate casnică” este o activitate ocazională, necalificată (servicii de curățenie/igienizare, servicii de spălătorie/călcatul rufelor, servicii de croitorie, servicii de pregătire a hranei, servicii de îngrijire personală, hrănire, supraveghere a persoanei dependente, activități desfășurate de bone) realizată de un prestator casnic, cu vârsta minimă de 16 ani, în beneficiul unui beneficiar casnic. Prestatorul casnic nu poate fi un membru de familie al beneficiarului casnic.

Cele mai importante prevederi ale Legii includ:

  • Activitățile casnice pot fi desfășurate fără contract individual de muncă. Părțile vor stabili activitățile specifice și durata acestora, însă în limita a 12 ore pe zi (6 ore pentru prestatorii casnici cu vârsta sub 18 ani).
  • Remunerarea prestatorului casnic se face exclusiv cu tichete de activități casnice, emise electronic sau pe suport de hârtie, valabile 12 luni, având o valoare de 15 lei (valoarea se poate modifica anual). Veniturile generate de tichete nu interferează cu indemnizațiile de șomaj sau cu venitul minim garantat pe care prestatorul casnic le poate primi în continuare.
  • Tichetele de activități casnice vor fi achiziționate de către beneficiarul casnic (și ulterior preschimbate în bani de către prestatorul casnic) de la agențiile de ocupare a forței de muncă județene/ale municipiului București, de la agențiile poștale sau de pe platforma electronică de evidență a desfășurării activităților casnice (momentan nefuncțională). Tichetele nu sunt transferabile și nu pot fi folosite pentru a achiziționa bunuri sau servicii. În timp ce beneficiarii casnici vor achiziționa tichetele la valoarea nominală a acestora, la preschimbarea în bani, lucrătorii casnici vor primi valoarea tichetelor după deducerea impozitului pe venit și a contribuției de asigurări sociale (ambele calculate la o bază de calcul stabilită la 50% din valoarea nominală a tichetelor).
  • Prestatorul casnic este asigurat în sistemul public de pensii, iar dacă acesta solicită preschimbarea în bani a cel puțin 85 de tichete de activități casnice în fiecare lună, va fi asigurat și în sistemul de asigurări sociale de sănătate.
  • Angajatorii pot acorda cu titlu de bonusuri tichete de activități casnice care să fie folosite de salariații lor ca beneficiari de activități casnice.

În prezent, munca fără contract individual de muncă este o contravenție și atrage amenzi de 20.000 lei/persoană, precum și potențiale implicații fiscale. În urma aplicării Legii, beneficiarii casnici vor putea contracta activități casnice într-un mod mai flexibil și mai puțin formalist, cu condiția, însă, ca aceștia să utilizeze tichetele de activități casnice pentru plată (întrucât Legea stabilește un mecanism de excepție de la legislația actuală, dacă plata nu se face, în conformitate cu Legea, cu tichete de activități casnice, sancțiunile pentru munca prestată în lipsa unui contract individual de muncă, vor continua să se aplice).

 

*Această ePublicație este furnizată de Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA în scop exclusiv de informare și nu reprezintă asistență juridică sau o ofertă pentru acordarea de asistență juridică. Distribuirea acestui document nu dă naștere unei relații avocat-client. În cazul în care doriți să solicitați asistență juridică cu privire la oricare dintre aspectele analizate în acest document, vă rugăm să vă adresați persoanei obișnuite de contact în cadrul Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA la +40 31 405 7777.