Planuri de listare? Cheltuielile legate de oferta publică inițială pot fi acum acoperite de un grant din cadrul PNRR

√     Grant de până la 200.000 EUR pentru listarea pe piața principală și de 25.000 EUR pentru listarea pe AeRO
√     O gamă largă de cheltuieli eligibile, inclusiv onorariile consultanților juridici, financiari și de ESG, precum și onorariile auditorilor și ale intermediarilor
√     Buget alocat de 35 milioane EUR, schemă de ajutor aplicabilă până la 30 iunie 2025
√     Emitenții cu oferte publice inițiale în curs de desfășurare pot beneficia, de asemenea, de acest grant dacă admiterea la tranzacționare nu are loc înainte de semnarea acordului de finanțare
√     Industria în care sunt activi emitenții este relevantă pentru criteriile de eligibilitate

Un impediment mai puțin în parcursul emitenților către piețele locale de capital – dacă până acum cheltuielile de listare erau atent cântărite în evaluarea procesului de listare și ar fi putut să pledeze în favoarea alegerii emitenților de a evita ori de a amâna decizia de a se lista la bursă, acestea nu ar mai trebui să reprezinte un motiv de preocupare.

Ordinul Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) nr. 348/2023 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis „Listarea la bursă a întreprinderilor” (Ordinul) a fost publicat la 27 februarie 2023 în Monitorul Oficial al României. Ordinul prevede condițiile în care societățile din România care au în vedere admiterea la tranzacționare pe piața principală sau pe piața AeRO operate de Bursa de Valori București (BVB) pot beneficia de ajutor financiar nerambursabil pentru acoperirea cheltuielilor legate de oferta publică inițială. Schema de ajutor care vizează sprijinirea accesului la piețele de capital a fost aprobată în vederea accesării de fonduri europene în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Acest newsletter prezintă pe scurt condițiile în care întreprinderile pot beneficia de granturi în cadrul acestei scheme de ajutor.

1.     Valoarea granturilor și cheltuielile eligibile

Valoarea grantului (Grantul) de care poate beneficia un emitent se determină după cum urmează:

 • se aplică un plafon de 200.000 EUR (pentru listarea pe piața principală), respectiv 25.000 EUR (pentru listarea pe AeRO);
 • se aplică un al doilea plafon de 8% din totalul sumelor subscrise în cadrul ofertei publice inițiale primare; și
 • cheltuielile acoperite nu pot depăși 70% din totalul cheltuielilor eligibile.

Următoarele tipuri de cheltuieli sunt eligibile, în limitele stabilite mai sus:

 • taxele, comisioanele și alte costuri legate de admiterea la tranzacționare care trebuie plătite instituțiilor de pe piețele de capital (Autoritatea de Supraveghere Financiară, BVB, Depozitarul Central și orice alte instituții cu rol de reglementare);
 • onorariile datorate consultanților juridici pentru asistență în legătură cu prospectul și etapele premergătoare listării;
 • onorariile auditorilor financiari și onorariile plătibile pentru consultanța financiară și contabilă;
 • onorariile datorate intermediarului;
 • onorariile pentru consultanță în legătură cu raportul de sustenabilitate și ratingul ESG;
 • cheltuieli aferente modificării funcțiilor și proceselor interne ale emitentului pentru a răspunde cerințelor investitorilor de pe piețele de capital (aceste cheltuieli pot fi generate atât înainte, cât și după listare).

2.     Criterii de eligibilitate și activități excluse

Criterii de eligibilitate privitoare la emitent:

 • Sediul social în România;
 • Capital social majoritar privat;
 • Nu își desfășoară activitatea în industriile excluse sau nu desfășoară activități excluse;
 • Are în vedere o ofertă primară de vânzare (i.e., o ofertă publică prin emiterea de acțiuni noi);
 • Orice formă juridică de organizare funcționează (deși transformarea în societate pe acțiuni este oricum un pas necesar pentru admiterea la tranzacționare);
 • Este o întreprindere precalificată pentru admiterea la tranzacționare, și anume:
  • AeRO – (i) un free float de 10% sau minimum 30 de acționari și (ii) capitaluri proprii sau o capitalizare de piață anticipată de minimum 250.000 EUR;
  • Piața reglementată – (i) free float de 25%, (ii) minimum 3 (trei) ani de raportare financiară și (iii) capitaluri proprii sau capitalizare de piață anticipată de minimum 1 milion EUR.

Activitățile excluse includ:

 • Pescuit și acvacultură;
 • Producția primară de produse agricole;
 • Prelucrarea și comercializarea produselor agricole[1];
 • Industria jocurilor de noroc și a tutunului.

În plus, emitenții eligibili trebuie să dovedească respectarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (Principiul), care implică faptul că acțiunile avute în vedere în PNRR naționale nu pot cauza daune semnificative mediului[2]. Un emitent care a obținut mai mult de 50% din veniturile sale în anul financiar precedent din activități sau active care se încadrează în lista de excludere a Principiului poate beneficia în continuare de Grant dacă se angajează să adopte și să publice un plan privind tranziția verde în termen de 1 (un) an de la semnarea acordului de finanțare.

3.     Calendar

 • Schema de ajutor se aplică începând cu 27 februarie 2023 până la epuizarea bugetului de 35 de milioane EUR, dar nu mai târziu de 30 iunie 2025.
 • Bugetul este alocat cu titlu orientativ pe ani, cu 10 milioane EUR în 2023 și 2025 și 15 milioane EUR pentru 2024, sumele neutilizate fiind reportate în anul următor.
 • Plățile vor fi efectuate până la 31 decembrie 2026.

4.     Etape și ghid de aplicare

 • Pentru a beneficia de Grant, emitenții trebuie să depună un dosar care să cuprindă cererea, precum și diverse declarații, ale căror modele au fost deja publicate de MIPE.
 • De asemenea, MIPE a aprobat și publicat ghidul specific care reglementează condițiile de accesare a Grantului, care poate fi găsit aici.

 

[1]             Se aplică anumite condiții suplimentare.

[2]            Astfel cum este reglementat de Regulamentul UE 2020/852.

 

*Această ePublicație este furnizată de Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA în scop exclusiv de informare și nu reprezintă asistență juridică sau o ofertă pentru acordarea de asistență juridică. Distribuirea acestui document nu dă naștere unei relații avocat-client. În cazul în care doriți să solicitați asistență juridică cu privire la oricare dintre aspectele analizate în acest document, vă rugăm să vă adresați persoanei obișnuite de contact în cadrul Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA la +40 31 405 7777.