Noile modificări ale Codului Fiscal

√     Condițiile aferente impozitului pe venitul microîntreprinderilor modificate
√     Facilitățile fiscale în domeniul HoReCa și al construcțiilor restrânse sau chiar eliminate
√     Cotele de impozitare în domeniul jocurilor de noroc majorate
√     Schimbări punctuale în domeniul TVA, al impozitului pe venitul din activități independente și al contribuțiilor sociale obligatorii

Vineri 15 iulie 2022 a fost publicată Ordonanța nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri fiscale, prin care se modifică substanțial cadrul legislativ din prezent în mai multe domenii. Majoritatea prevederilor introduse vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2023, respectiv 1 august 2022.

Modificări relevante:

 • Privind impozitul pe dividende, cota de impozitare va fi sporită de la 5% la 8%, începând cu 1 ianuarie 2023.
 • Privind accizele pe tutun și alcool, acestea vor fi majorate începând cu 1 august 2022.
 • Privind taxa pe valoare adăugată, sunt incidente următoarele modificări (care intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2023):
  • Se poate beneficia de cotă redusă de TVA (de 5%) pentru livrarea de locuințe doar o singură dată/persoană și numai pentru locuințe care nu depășesc 120 mp și valoarea de 600.000 RON.
  • Creșterea următoarelor cote de impozitare:
Domeniu Înainte După
Serviciile de restaurant și catering 5% 9%
Băuturi cu zahăr 9% 19%
Bere fără alcool
 • Privind impozitul pe veniturile din jocurile de noroc, plafoanele și cotele de impozitare care intră în vigoare începând cu 1 august 2022 sunt următoarele:
Înainte După
Sub
66.750 RON
1% Sub
3.000 RON
10%
Între
66.750-445.000 RON
667,5 + 16% pentru ceea ce depășește suma de 66.750 RON Între
3.000-10.000 RON
300 + 20% pentru ceea ce depășește suma de 3.000 RON
Peste
445.000 RON
61.187,5 + 25% pentru ceea ce depășește suma de 445.000 RON Peste
10.000 RON
1.700 + 40% pentru ceea ce depășește suma de 10.000 RON
 • Plafoanele și cotele de impozitare indicate sunt de asemenea aplicabile veniturilor din jocuri de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine și lozurilor cu o valoare mai mare decât plafonul neimpozabil de 600 RON.
 • Privind introducerea/abrogarea de facilități fiscale, sunt incidente următoarele modificări:
  • Începând cu 1 ianuarie 2023, impozitul specific în HoReCa este eliminat. În schimb, întreprinderile din acest sector au posibilitatea de a opta pentru plata impozitului pe venitul microîntreprinderilor indiferent de propria cifră de afaceri.
  • Începând cu 1 ianuarie 2023, scutirea privind impozitul care beneficia persoanelor fizice care derulau activități sezoniere este abrogată.
  • Scutirea de impozit pe salariu a angajaților din construcții este condiționată de derularea activității în România, iar plafonul de beneficiere a scutirii de impozit se diminuează de la 30.000 RON/lună la 10.000 RON/lună. Această modificare a intrat în vigoare pe 18 iulie 2022.
  • Începând cu 1 ianuarie 2023, sistemul deducerilor personale este reformat prin introducerea unei noi grile. Față de aceasta, se aplică deduceri suplimentare în cazul persoanelor care au copii sub 18 ani, cât și în cazul tinerilor care au sub 26 de ani.
  • Începând cu 1 ianuarie 2023, este introdusă scutirea de impozit pentru profitul (re)investit în echipamente tehnologice, active utilizate în producție, active reprezentând retehnologizare, programe informatice și altele. Întinderea concretă va putea fi stabilită după emiterea Ordinului Ministrului de Finanțe care va stabili specific lista activelor care intră în sfera scutirii.
 • Privind veniturile din salarii (sau asimilate salariilor) dintr-un contract de muncă part-time, aflate sub nivelul salariului minim pe economie, acestea vor fi impozitate la valoarea salariului minim pe economie. Sunt exceptați elevii, studenții (până la 26 de ani), ucenicii sau persoanele cu dizabilități. Această modificare va intra în vigoare de la 1 august 2022.
 • Privind impozitul pe venitul din chirii, nu se mai aplică deducerea de 40%, începând cu 1 ianuarie 2023.
 • Privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor sunt incidente următoarele modificări începând cu data de 1 ianuarie 2023:
  • Pentru a se încadra în sfera de aplicare a acestui impozit, persoanele juridice trebuie să aibă cel puțin un salariat (drept urmare, este eliminat impozitul de 3% pe veniturile microîntreprinderilor fără angajați; persoanele juridice fără niciun angajat vor aplica impozitul pe profit).
  • Plafonul de venituri până la care o persoană juridică este considerată microîntreprindere a fost diminuat de la 1.000.000 EUR/an la 500.000 EUR/an.
  • Persoanele juridice care obțin peste 20% din venituri din activități de consultanță și/sau management nu pot aplica acest tip de impozit.
  • Nu pot aplica acest timp de impozit persoanele juridice care au ca asociați sau acționari persoane care dețin peste 25% din valoarea sau numărul titlurilor de participare (sau al drepturilor de vot) la mai mult de trei persoane juridice române care aplică impozitul pe venitul microîntreprinderilor.
  • Persoanele juridice române care desfășoară activități în domeniul bancar, al asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, al jocurilor de noroc și al explorării, dezvoltării, exploatării zăcămintelor de petrol și gaze naturale nu pot aplica impozitul pe venitul microîntreprinderilor.
 • Privind veniturile din activități independente, începând cu 1 ianuarie 2023, plafonul până la care contribuabilii determină venitul net anual pe baza normei de venit se diminuează de la 100.000 EUR la 25.000 EUR. Depășirea plafonului obligă contribuabilii să determine venitul net anual în sistem real.
 • Privind impozitul pe transferul proprietății asupra imobilelor, noile cote de impozitare aplicabile începând cu 1 ianuarie 2023 sunt următoarele (cotele se aplică direct la valoarea transferului, fără deducerea de 450.000 RON din prezent):
Context Cota
Transferul imobilelor deținute mai mult de 3 ani (>3 ani) 1%
Transferul imobilelor deținute mai puțin de 3 ani (<3 ani) 3%
 • Privind contribuțiile sociale la pensii (CAS), începând cu 1 ianuarie 2023, baza de calcul este modificată astfel pentru persoanele care realizează venituri din activități independente sau drepturi de autor:
Context Bază de calcul
Venituri cumulate (într-un an) sub 12 salarii minime Se poate opta pentru plata CAS la 12 salarii minime
Venituri cumulate (într-un an) de peste 12 salarii minime și sub 24 salarii minime 12 salarii minime
Venituri cumulate (într-un an) de peste 24 salarii minime 24 salarii minime
 • Privind contribuțiile sociale la sănătate (CASS), începând cu 1 ianuarie 2023, baza de calcul este modificată astfel pentru persoanele care obțin venituri din activități independente, drepturi de autori, asocieri cu persoane juridice, închiriere, arendă, investiții sau agricultură:
Context Bază de calcul
Venituri cumulate (într-un an) sub 6 salarii minime Nu se aplică CASS
Venituri cumulate (într-un an) de peste 6 salarii minime și sub 12 salarii minime 6 salarii minime
Venituri cumulate (într-un an) de peste 12 salarii minime și sub 24 salarii minime 12 salarii minime
Venituri cumulate (într-un an) de peste 24 salarii minime 24 salarii minime

Echipa RTPR specializată în litigii fiscale acordă asistență contribuabililor atât în cadrul inspecțiilor fiscale, cât și în fața organelor jurisdicționale administrative și judiciare, fiind recunoscută și de directoarele internaționale.

 

*Această ePublicație este furnizată de Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA în scop exclusiv de informare și nu reprezintă asistență juridică sau o ofertă pentru acordarea de asistență juridică. Distribuirea acestui document nu dă naștere unei relații avocat-client. În cazul în care doriți să solicitați asistență juridică cu privire la oricare dintre aspectele analizate în acest document, vă rugăm să vă adresați persoanei obișnuite de contact în cadrul Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA la +40 31 405 7777.