Noi modificări ale legislației de mediu

√     Operarea fără autorizație poate reprezenta acum infracțiune
√     Amenzi majorate semnificativ

Noi modificări ale legislației privind emisiile industriale au intrat recent în vigoare[1]. Modificările se referă la regimul de sancționare a nerespectării legislației privind emisiile industriale, atât prin (1) clasificarea mai multor încălcări drept infracțiuni, cât și prin (2) majorarea amenzilor aplicabile în cazul contravențiilor, al căror regim juridic este acum, de asemenea, mai strict.

Aceste modificări vin ca răspuns la sesizarea Comisiei Europene cu privire la faptul că legislația națională de transpunere a Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale nu prevede un regim sancționator eficient și descurajator.

Introducerea de infracțiuni pentru operarea fără autorizație

Infracțiune   Pedeapsă
    Persoane fizice Persoane juridice*
 • operarea oricărei instalații sau instalații de ardere/ incinerare/ coincinerare a deșeurilor fără a deține o autorizație (integrată) de mediu, dacă aceasta a fost de natură să pună în pericol viața sau sănătatea umană, animală ori vegetală;
  Închisoare de la 6 luni
la 3 ani
sau amendă
Amendă de până la 6.000.000 RON
 • continuarea activității după ce s-a dispus aplicarea sancțiunii contravenționale complementare de suspendare a activității;
  Închisoare de la 6 luni
la 3 ani
sau amendă
Amendă de până la 6.000.000 RON
 • operarea oricărei instalații sau instalații de ardere/ incinerare/ coincinerare după aducerea de modificări substanțiale la aceasta, deținând o autorizație (integrată de mediu) care nu are în vedere (nu a fost modificată pentru a acoperi) asemenea modificări, dacă aceasta a fost de natură să pună în pericol viața sau sănătatea umană, animală ori vegetală.
  Închisoare de la 3 luni
la 1 an
sau amendă
Amendă de până la 6.000.000 RON

* În plus față de amenzi, persoanelor juridice li se pot aplica și pedepse complementare, cum ar fi (1) suspendarea activității, (2) interdicția de a participa la licitații publice, (3) închiderea punctelor de lucru ale persoanei juridice etc.

Amenzi majorate pentru contravenții

Contravenție   Amendă nouă Amenda anterioară
 • operarea fără a deține autorizație (integrată de mediu) a oricărei instalații sau instalații de ardere/ incinerare/ coincinerare a deșeurilor sau nerespectarea dispozițiilor autorizației
de la 150.000 RON
la 500.000 RON
de la 50.000 RON
la 100.000 RON
 • nerespectarea dispozițiilor privind, inter alia, operarea instalațiilor de incinerare/ coincinerare a deșeurilor și informarea și raportarea publică cu privire la asemenea instalații
de la 80.000 RON
la 150.000 RON
de la 30.000 RON
la 60.000 RON
 • nerespectarea cerinței conform căreia instalația de incinerare/ coincinerare a deșeurilor trebuie să fie operată și controlată de o persoană fizică având pregătirea și competența necesare
de la 50.000 RON
la 80.000 RON
de la 15.000 RON
la 30.000 RON
 • nerespectarea mai multor obligații care revin operatorului în relația sa cu autoritatea competentă pentru protecția mediului
de la 70.000 RON
la 120.000 RON
de la 25.000 RON
la 50.000 RON
 • nerespectarea prevederilor referitoare la arderea deșeurilor infecțioase provenite din activități medicale și a altor obligații ale operatorului instalației de incinerare/ coincinerare a deșeurilor privind predarea și primirea deșeurilor
de la 60.000 RON
la 100.000 RON
de la 20.000 RON
la 40.000 RON

Prin derogare de la regimul juridic de drept comun, în ceea ce privește contravențiile prevăzute de legea privind emisiile industriale:

 • se aplică un termen de prescripție de trei ani pentru (1) aplicarea și (2) executarea sancțiunilor contravenționale, în loc de termenul de prescripție anterior de șase luni;
 • avertismentele nu mai pot fi aplicate în locul unei amenzi contravenționale;
 • contestarea în instanță a sancțiunilor contravenționale nu mai determină suspendarea executării acestora; cu toate acestea, instanțele trebuie să se pronunțe asupra plângerii în termen de cel mult un (1) an de la formularea acesteia;
 • plata în termen de 15 zile a jumătate din minimul amenzii nu mai este posibilă.

 

[1] Legea nr. 141/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale. publicată în Monitorul Oficial nr. 461 din 26 mai 2023

 

*Această ePublicație este furnizată de Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA în scop exclusiv de informare și nu reprezintă asistență juridică sau o ofertă pentru acordarea de asistență juridică. Distribuirea acestui document nu dă naștere unei relații avocat-client. În cazul în care doriți să solicitați asistență juridică cu privire la oricare dintre aspectele analizate în acest document, vă rugăm să vă adresați persoanei obișnuite de contact în cadrul Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA la +40 31 405 7777.