Noi modificări aduse cadrului legal pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

Legea nr. 125/2023 care modifică Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale (Legea 125/2023) a fost publicată în Monitorul Oficial al României pe 22 mai 2023. Legea introduce o nouă infracțiune vizând în mod specific schemele frauduloase cu caracter transfrontalier – inclusiv tentativele de fraudă – care au ca rezultat o pierdere de cel puțin zece milioane de euro din bugetul Uniunii Europene. Aceste fraude vor urma regimul juridic al infracțiunilor, autorii riscând pedepse cu închisoarea de la șapte la cincisprezece ani.

Context juridic

Legea 125/2023 urmărește transpunerea art. 3 alin. (2) lit. (d) din Directiva 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 (Directiva) în legislația națională. Directiva vizează combaterea fraudei ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, fiind publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Seria L, Nr. 198 la 28 iulie 2017. Din cauza întârzierii României în transpunerea Directivei, noul proiect de lege a fost supus unui proces legislativ accelerat.

Amendamente relevante

Cadrul legal de prevenire și combatere a evaziunii fiscale a suferit multiple modificări, introducând reglementări actualizate și măsuri menite să sporească eficacitatea combaterii evaziunii fiscale. Legea 125/2023 include un nou articol – Articolul 91 – care prevede:

(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi orice acțiune sau inacțiune comisă în cadrul unor scheme frauduloase cu caracter transfrontalier având ca efect diminuarea cu cel puțin 10.000.000 euro, în echivalentul monedei naționale, a resurselor bugetului Uniunii Europene, prin:

a) utilizarea sau prezentarea de declarații sau documente false, incorecte sau incomplete privind TVA;

b) nedivulgarea de informații privind TVA, atunci când aceste informații trebuie divulgate potrivit legii;

c) prezentarea de declarații corecte privind TVA pentru a masca în mod fraudulos neplata sau constituirea unor drepturi necuvenite la rambursări de TVA.

(2) Tentativa la infracțiunea prevăzută la alin. (1) se pedepsește.

Elemente esențiale

  • Normele vizează combaterea schemelor frauduloase, în special a celor cu caracter transfrontalier, puse în aplicare pentru a evita plata TVA sau pentru a obține rambursări ilegale de TVA – în particular a fraudelor cunoscute sub numele de „carusel TVA”[1] – cu un impact de cel puțin zece milioane de euro pentru bugetul Uniunii;
  • Tentativa de fraudă este, de asemenea, incriminată; și
  • Prevederile Legii 125/2023 vor intra în vigoare pe 25 mai 2023.

Echipa RTPR este specializată în litigii fiscale și oferă asistență contribuabililor în inspecțiile fiscale și în fața instanțelor administrative și judiciare. Expertiza echipei este bine privită și recunoscută de directoarele internaționale. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactați avocații enumerați mai jos.

 

[1]              Frauda de tip carusel TVA implică o acțiune criminală organizată asupra sistemelor comune de taxe și impozite, cu scopul de a înșela guvernele și a sustrage banii care ar trebui plătiți ca TVA. În frauda carusel, TVA-ul și bunurile sunt transferate între companii și jurisdicții, asemenea modului în care se rotește un carusel.

 

*Această ePublicație este furnizată de Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA în scop exclusiv de informare și nu reprezintă asistență juridică sau o ofertă pentru acordarea de asistență juridică. Distribuirea acestui document nu dă naștere unei relații avocat-client. În cazul în care doriți să solicitați asistență juridică cu privire la oricare dintre aspectele analizate în acest document, vă rugăm să vă adresați persoanei obișnuite de contact în cadrul Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA la +40 31 405 7777.