Modificări importante în legislația privind jocurile de noroc

√     Noi cerințe pentru obținerea licențelor
√     Creșterea substanțială a taxelor de licență și a altor taxe
√     Limitări privind publicitatea

Au fost adoptate recent modificări importante ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (Legea jocurilor de noroc) prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 82/2023 (Ordonanța)[1].

Scopul principal al modificărilor constă în condiționarea licențierii pentru unii operatori doar dacă sunt înmatriculați sau au sediul permanent în România, pentru a fi impozitați în România și de a crește taxele.

Cele mai relevante modificări includ:

  • Noi cerințe pentru obținerea licențelor. Operatorii care organizează și exploatează jocuri de noroc în România trebuie fie (i) să își înmatriculeze societatea în România, fie (ii) să aibă un sediu permanent în România, dacă societatea este legal constituită într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat semnatar al Acordului privind Spațiul Economic European sau în Confederația Elvețiană. Pentru operatorii deja licențiați, sunt prevăzute dispoziții tranzitorii. Astfel, în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a Ordonanței, operatorii trebuie fie (i) să solicite Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) transferul licenței existente către o societate existentă sau nou constituită în România sau către o persoană juridică ce are sediul permanent în România, (ii) să își înregistreze sediul permanent în România și să solicite alocarea licenței către acesta sau (iii) să obțină o nouă licență.
  • Creștere substanțială a taxelor de licență și a altor taxe. Taxele pentru jocurile de noroc au fost majorate în mod semnificativ atât pentru organizatori (clasa 1), cât și pentru furnizorii de servicii (clasa 2) deținători de licențe.

Pentru operatorii deținători de licență clasa 2 (inclusiv operatorii care oferă management și facilități de găzduire pe platforme de jocuri de noroc, produc și/sau distribuie software, afiliați, entități care produc, distribuie, repară, întrețin mijloace de joc în scopul de a fi vândute sau utilizate în România etc.):

  • Taxa anuală de licență a crescut de la 9,500 EUR la 20,000 EUR;
  • Taxa de eliberare a licenței a crescut de la 9,500 EUR la 10,500 EUR/licență;
  • Taxa anuală pentru jocul responsabil a crescut de la 1,000 EUR la 15,000 EUR.

Termenul de plată a acestor taxe rămâne neschimbat.

Întrucât Ordonanța nu prevede o dată specifică de la care se aplică noile taxe, toate plățile care sunt scadente începând cu 6 octombrie 2023 intră sub incidența dispozițiilor acesteia.

  • Limitări privind publicitatea. Sunt interzise materialele publicitare exterioare pentru jocurile de noroc care depășesc 35 mp/panou/material publicitar. Nerespectarea acestei obligații reprezintă o contravenție și atrage plata unei amenzi cuprinse între 10.000 și 20.000 EUR.
  • Nou registru public. ONJN are obligația de a crea și actualiza un registru public național, accesibil online, care va cuprinde denumirea comercială și numele firmei, pentru operatorii licențiați/autorizați, adresa sediului operatorului, adresa fiecărui spațiu comercial în care operatorul exploatează jocuri de noroc, cu indicarea tipurilor de jocuri de noroc autorizate pentru locația respectivă, seria și adresa la care este amplasat fiecare mijloc de joc licențiat/autorizat pentru respectivul operator.

[1] Publicată în Monitorul Oficial pe 6 octombrie 2023.

 

*Această ePublicație este furnizată de Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA în scop exclusiv de informare și nu reprezintă asistență juridică sau o ofertă pentru acordarea de asistență juridică. Distribuirea acestui document nu dă naștere unei relații avocat-client. În cazul în care doriți să solicitați asistență juridică cu privire la oricare dintre aspectele analizate în acest document, vă rugăm să vă adresați persoanei obișnuite de contact în cadrul Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA la +40 31 405 7777.