Data Protection Newsletter

√    Autoritatea Română pentru Protecția Datelor – Activitate 2020
√    Comisia Europeană lansează un proces privind transferurile de date cu caracter personal către Marea Britanie

1.    Autoritatea Română pentru Protecția Datelor – Activitate 2020

În data de 11 februarie 2021, Autoritatea Română pentru Protecția Datelor a publicat un rezumat al activității sale pentru 2020. Principalele puncte de interes sunt prezentate mai jos:

  • 5480 de sesizări primite, pe baza cărora au fost deschise 684 de investigații,
  • 29 de amenzi aplicate în cuantum total de 892.115 lei (aproximativ 201.666 EUR),
  • 2081 de responsabili cu protecția datelor numiți de către operatorii din sectorul public și privat,
  • 194 de notificări de încălcare a datelor,
  • au fost gestionate 56 de proceduri de cooperare internațională,
  • 1151 de solicitări de emitere puncte de vedere privind interpretarea prevederilor Regulamentului, și
  • au fost gestionate 127 de dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată.

2.    Comisia Europeană – două decizii de adecvare pentru Regatul Unit

La data de 19 februarie 2021, Comisia Europeană a început procesul de adoptare a două decizii de adecvare pentru a permite transferurile de date către Regatul Unit cu ușurință. O decizie de adecvare are în vedere RGPD, în timp ce cealaltă privește Directiva (UE) 2016/680 (Directiva privind aplicarea legii).

Cele două proiecte de decizii de adecvare sunt rezultatul unei evaluări atente făcute de Comisia Europeană cu privire la legea și practica Regatului Unit privind protecția datelor cu caracter personal. Dacă vor fi adoptate, deciziile de adecvare vor fi valabile pentru o perioadă de patru ani, cu posibilitatea reînnoirii, dacă nivelul de protecție din Regatul Unit va continua să fie adecvat.

 

*Această ePublicație este furnizată de Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA în scop exclusiv de informare și nu reprezintă asistență juridică sau o ofertă pentru acordarea de asistență juridică. Distribuirea acestui document nu dă naștere unei relații avocat-client. În cazul în care doriți să solicitați asistență juridică cu privire la oricare dintre aspectele analizate în acest document, vă rugăm să vă adresați persoanei obișnuite de contact în cadrul Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA la +40 31 405 7777.