Codul de procedură fiscală 2.0

Pe data de 31 august 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța nr. 11 din 30 august 2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale („OG 11/2021”). Aceasta aduce o serie de modificări menite să digitalizeze interacțiunea contribuabililor cu autoritățile fiscale.

Fișierul standard de control fiscal – O nouă obligație fiscală

 • Ce este fișierul standard de control fiscal?

Fișierul standard de control fiscal este declarația cuprinzând informații din evidența contabilă și fiscală a contribuabilului/ plătitorului, ce trebuie depusă la organul fiscal central.

 • Cum se depune fișierul standard de control fiscal?

În format electronic.

 • De când trebuie depus, care este termenul pentru depunere, ce trebuie să conțină și care este procedura de transmitere a fișierului standard de control fiscal?

Vom afla aceste informații după ce vor fi stabilite prin ordin al președintelui ANAF.

 • Care va fi sancțiunea în cazul nerespectării regulilor privind fișierul standard de control fiscal?

Încălcarea dispozițiilor privitoare la fișierul standard de control fiscal poate constitui contravenție și poate fi sancționată cu amenda de la minimul de 500 RON până la maximul de 5.000 RON.

Ce impact are OG 11/2021 asupra spațiului privat virtual („SPV”)?

 • Cum se vor furniza documentele către ANAF/ Ministerul Finanțelor?

Informațiile și documentele furnizate de către persoanele juridice de drept privat către Ministerul Finanțelor/ ANAF se vor furniza doar prin sisteme informatice dedicate.

 • Cine va avea obligația înrolării în SPV?

Persoanele juridice, asocierile și alte entități fără personalitate juridică, precum și persoanele fizice care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent.

 • De când va deveni obligatorie înrolarea în SPV?

Începând cu data de 1 martie 2022.

 • Care va fi sancțiunea depunerii documentelor, începând cu data de 1 martie 2022, în format letric?

Înscrisurile sau orice alte documente depuse în format letric nu vor fi luate în considerare, iar contribuabilii/ plătitorii vor fi notificați cu privire la obligația de a le depune electronic.

Ce alte modificări relevante aduce OG 11/2021 ?

 • Inspecția fiscală va putea fi refăcută de către aceeași echipă de inspecție care a încheiat actul desființat dacă, din motive obiective, nu există posibilitatea refacerii inspecției fiscale de către o altă echipă de inspecție.
 • Obligațiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciară aprobat și confirmat în condițiile legii nu mai sunt considerate restante.
 • Au fost introduse reguli speciale privind eșalonarea la plată a impozitului calculat potrivit regimului fiscal al transferurilor de active, de rezidență fiscală și/ sau de activitate economică desfășurată printr-un sediu permanent pentru care România pierde dreptul de impozitare (art. 403 din Codul Fiscal).
 • A fost reglementată în amănunt o procedură de eșalonare la plată, în formă simplificată, pentru obligațiile fiscale administrate de organul fiscal central.
 • Pe perioada stării de urgență/ alertă, pentru debitorii a căror activitate este restrânsă/ închisă prin hotărâri emise de către organele abilitate ale statului, pot fi suspendate condițiile de menținere a valabilității eșalonărilor, la cerere, până la data la care este reluată activitatea.
 • Pot fi anulate, în anumite condiții dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 dacă:
  • au fost individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale sau verificării situației fiscale personale începute după data intrării în vigoare a OUG nr. 69/2020; sau
  • au fost individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei verificări documentare și pentru care s-a comunicat decizia de impunere după data intrării în vigoare a OUG nr. 69/2020.

 

*Această ePublicație este furnizată de Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA în scop exclusiv de informare și nu reprezintă asistență juridică sau o ofertă pentru acordarea de asistență juridică. Distribuirea acestui document nu dă naștere unei relații avocat-client. În cazul în care doriți să solicitați asistență juridică cu privire la oricare dintre aspectele analizate în acest document, vă rugăm să vă adresați persoanei obișnuite de contact în cadrul Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA la +40 31 405 7777.