Anularea unor obligații fiscale

√     Reîncadrarea veniturilor din tichete cadou, tichete de creșă și bilete de valoare drept venituri salariale și asimilate salariilor și impunerea de diferențe de obligații

Luni 27 februarie 2023 a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 43/2023 pentru anularea unor obligații fiscale, prin care se anulează diferențele de obligații fiscale principale și/sau obligații fiscale accesorii stabilite de organele fiscale prin decizie de impunere ca urmare a recalificării unor venituri.

Situația inițială

Problema cu care s-a confruntat o parte semnificativă din mediul de afaceri autohton a fost generată de practica acordării de către unele societăți a unor tichete cadou, tichete de creșă sau bilete de valoare nu doar angajaților proprii, ci și angajaților unor terțe societăți de obicei partenere de afaceri, în scopuri de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă și publicitate. În cadrul controalelor realizate, organele fiscale au concluzionat în multe cazuri în sensul considerării respectivelor tichete ca venituri salariale și asimilate salariilor, fapt care a condus la emiterea mai multor decizii de impunere a unor obligații fiscale suplimentare, precum și a unor obligații accesorii (dobânzi și penalități), din sfera contribuțiilor sociale, ca urmare a reclasificării veniturilor în categoria salariilor.

Amnistie fiscală

Ca urmare a unei clarificări realizate de legiuitor prin Ordonanța de Urgență nr. 130/2021, a apărut necesitatea aplicării unei amnistii fiscale pentru situațiile anterioare publicării ordonanței. A fost astfel promulgată Legea nr. 43/2023 care stipulează că se anulează diferențele de obligații fiscale principale și/sau obligații fiscale accesorii stabilite de organul fiscal, ca urmare a reîncadrării din categoria veniturilor din alte surse în categoria veniturilor din salarii și asimilate salariilor, a veniturilor din tichete cadou, tichete de creșă sau bilete de valoare obținute de către persoanele fizice de la alte persoane decât angajatorii. Această anulare se aplică situațiilor în care tichetele cadou, tichetele de creșă sau bilete de valoare au fost acordate de către partenerii comerciali angajatorilor în vederea distribuirii lor către angajații proprii în numele partenerilor.

Implicații și consecințe

Legea prevede că diferențele de obligații fiscale ce urmează a fi anulate sunt cele aferente perioadelor de la care au intrat în vigoare Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă și Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, respectiv 26 mai 2006 și 01 ianuarie 2019, și până la data de 31 decembrie 2020. Anularea deciziilor de impunere emise presupune 3 situații:

  • În cazul celor care au fost stinse prin plată, compensare, executare silită sau dare în plată, diferențele de plată se vor restitui contribuabilului, la cerere, formulată în termenul de prescripție;
  • În cazul celor care nu au fost stinse, acestea se vor anula din oficiu sau la cererea contribuabilului, fiind emisă o decizie de anulare;
  • În cazul celor care nu au fost comunicate, acestea vor fi revocate, iar obligațiile fiscale vor fi înlăturate din evidențele organelor fiscale.

În 30 de zile de la data intrării în vigoare acestei legi, președintele ANAF va emite un ordin privind procedura de aplicare a legii, precum și modalitățile de restituire a sumelor.

Echipa RTPR specializată în litigii fiscale este pregătită să vă asiste în procesul de restituire a sumelor plătite sau în situația solicitării anulării deciziilor de impunere. Acordăm asistență contribuabililor atât în cadrul inspecțiilor fiscale, cât și în fața organelor jurisdicționale administrative și judiciare, fiind recunoscuți și de directoarele internaționale.

 

*Această ePublicație este furnizată de Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA în scop exclusiv de informare și nu reprezintă asistență juridică sau o ofertă pentru acordarea de asistență juridică. Distribuirea acestui document nu dă naștere unei relații avocat-client. În cazul în care doriți să solicitați asistență juridică cu privire la oricare dintre aspectele analizate în acest document, vă rugăm să vă adresați persoanei obișnuite de contact în cadrul Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA la +40 31 405 7777.