Data Protection Newsletter

√    Mai multe amenzi aplicate de Autoritatea Română pentru Protecția Datelor

Autoritatea Română pentru Protecția Datelor (ARDP) a publicat mai multe comunicate de presă legate de amenzile aplicate pentru încălcarea prevederilor privind protecția datelor. Mai jos, un scurt rezumat:

1.     Amendă de 13.000 EUR aplicată unui furnizor de servicii de telecomunicații

ARDP a concluzionat că societatea nu a reușit să implementeze măsuri tehnice și organizaționale adecvate pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător. Acest lucru a generat o divulgare neautorizată a datelor cu caracter personal (ID-ul clientului, numele, prenumele, codul numeric personal, data nașterii, sexul, numărul de telefon, adresa de e-mail sau adresa poștală) aparținând unui număr de 99.210 persoane.

2.    Amendă de 2.000 EUR pentru o companie care oferă servicii de sănătate

Investigația a fost inițiată în urma mai multor încălcări de date notificate de companie către ARDP. Autoritatea a concluzionat că operatorul de date nu a implementat măsuri tehnice și organizaționale adecvate pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător, generând astfel o divulgare neautorizată a datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, prenumele, codul numeric personal, numărul și seria cărții de identitate, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail, împreună cu informații legate de starea de sănătate a persoanelor.

3.    Amendă de 2.000 EUR pentru o instituție bancară

În urma unei plângeri depuse de o persoană fizică, ARDP a concluzionat că societatea nu a respectat cerințele legate de transmiterea de comunicări nesolicitate. Compania nu a reușit să demonstreze că persoana fizică a consimțit la transmiterea unor astfel de comunicări prin intermediul serviciilor de mesaje scurte (SMS), deși individul și-a exercitat în mod repetat dreptul de a obiecta.

4.    Amendă de 500 EUR pentru o persoană fizică în calitate de operator

Persoana fizică a postat pe o rețea socială o listă care conține date cu caracter personal (nume, prenume, semnătură, cetățenie, data nașterii, adresa, numărul și seria cărții de identitate, precum și opinii politice) aparținând a zece (10) persoane. ARDP a concluzionat că persoana respectivă a acționat în calitate de operator și, prin urmare, nu a respectat cerințele privind măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător pentru datele cu caracter personal prelucrate.

 

*Această ePublicație este furnizată de Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA în scop exclusiv de informare și nu reprezintă asistență juridică sau o ofertă pentru acordarea de asistență juridică. Distribuirea acestui document nu dă naștere unei relații avocat-client. În cazul în care doriți să solicitați asistență juridică cu privire la oricare dintre aspectele analizate în acest document, vă rugăm să vă adresați persoanei obișnuite de contact în cadrul Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA la +40 31 405 7777.